Akademickie Mistrzostwa Polski są kontynuacją organizowanych od 1961 roku Mistrzostw Polski Szkół Wyższych i Mistrzostw Polski Typów Uczelni. Rozgrywki organizuje od początku ich powstania Akademicki Związek Sportowy.

Zawody Akademickich Mistrzostw Polski obejmują 40 dyscyplin, z czego połowa rozgrywana jest systemem eliminacyjnym. Dzięki prowadzonej rokrocznie klasyfikacji drużynowej, uczelni która zdobędzie najwyższą liczbę punktów przyznaje się tytuł  Akademickiego Mistrza Polski.

Akademickie Mistrzostwa Polski

KU AZS UO umożliwia studentom oraz pracownikom Uniwersytetu Opolskiego start w zawodach z cyklu AMP. Warunkiem startu jest wyrobienie legitymacji członkowskiej AZS, certyfikatu przynależności akademickiej oraz zgoda Prezesa klubu. 

Udział w Opolskiej Superlidze Akademickiej jest możliwy tylko i wyłącznie z ważną legitymacją KU AZS UO. Bez niej udział nie jest możliwy.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO STARTU W AMP:

  1. Legitymacje ISIC- AZS lub AZS dla wszystkich zgłoszonych zawodników/czek do rozgrywek. Legitymacja musi być ważna w sezonie startów w AMP.
  2. Certyfikat Przynależności Akademickiej (w panelu użytkownika na stronie Planeta AZS) – wydrukowany. Certyfikat musi posiadać w odpowiednim miejscu oficjalną pieczęć Uczelni oraz podpis osoby wypełniającej. Pieczęć oraz podpis uzyskujemy w  dziekanacie swojego wydziału.
  3. Pracownicy powinni posiadać legitymację ITIC-AZS oraz zaświadczenie o pracy.

*Zielony kolor tekstu jest linkiem do danej strony